Кондратенко М.М. Семантические особенности заимствованных обозначений времени в болгарских говорах (на общеславянском фоне) // Лингвистични проблеми. Година III, кн. 3. Благоевград, 2023. Научни текстове от четвъртата международна научна конференция „Лингвистиката – история,
предизвикателства, перспективи“ в чест на проф. д-р Лилия Илиева. – С. 124-130.

Документ